Rekrutacja

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • skierowanie władz zakonnych
  • wypełniony kwestionariusz
  • świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (kserokopia)
  • zdjęcie legitymacyjne

Prosimy o kompletną dokumentację.

Dokumenty można składać w dniach:

  • 23.09.2019 r. – 27.09.2019r. w godzinach 11.00-16:00 z przerwą na obiad 12.30-13.00

W razie potrzeby umówienia innego terminu, proszę o kontakt: 698 652 493 

                                                         z wyrazami szacunku                                                                                                                                                 s. Halina Filipek OSU