Program

Program studiów przedstawia się następująco:

Dla cyklu „A” – zasadniczo dla postulatu

Semestr I Semestr II
Wstęp ogólny do Pisma Świętego Psychologia osobowości
Teologia duchowości cz. I Teologia moralna ogólna
Wprowadzenie do KKK Historia Zbawienia
Liturgika ogólna Wprowadzenie do KKK

 

 

 

 

 

 

Dla cyklu „B” – zasadniczo dla nowicjatu

Semestr I Semestr II
Historia Kościoła Historia Kościoła
Prawo Kanoniczne (Księga II, Lud Boży
Życie Konsekrowane)
Formacja ucznia wg św. Marka
Teologia dogmatyczna – antropologia Liturgika – Eucharystia
Modlitwa Psalmami Teologia życia zakonnego

 

 

 

 

 

 

 

Dla cyklu „C” – ROK I – zasadniczo dla junioratu

Semestr I Semestr II
Historia Kościoła (dla chętnych) Historia Kościoła (dla chętnych)
Teologia dogmatyczna – Chrystologia Teologia dogmatyczna – Trynitologia
Patrologia Patrologia
ST – Pięcioksiąg ST – Księgi Mądrościowe
NT – Pisma Pawłowe  

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia będą odbywały się w cyklach A, B, C we wtorki i środy. Można z nich korzystać według potrzeb jak do tej pory, choć sugerujemy, aby Siostry rozpoczynały od cyklu A.